Tuesday, 8 November 2016

BENGKEL VIDEOGRAFI KAMERA DAN SUNTINGAN VIDEO 2016


8 NOVEMBER 2016 - Bagi menambah lagi kemahiran guru dalam menyediakan bahan bantu mengajar, satu bengkel videografi kamera dan suntingan video telah diadakan pada hari ini. Bengkel ini bertujuan menambah kemahiran guru berkaitan dengan teknik menghasilkan video untuk PdP. Di samping itu juga ia bertujuan meningkatkan kemahiran guru dalam menggunakan aplikasi ICT.

0 comments:

Post a Comment